IB diploma

5 november 2013

De eerste schoolterm zit er alweer een paar weken op met als afsluiter een weekje vakantie begin oktober. We zijn niet weggeweest maar hebben genoten van eens 'thuis' te zijn.

Na die vakantie is er gewoonlijk het eerste en enige oudercontact van het schooljaar.
Zowel Cedric als Charlotte hebben een goeie start gemaakt, vooral voor Charlotte was het even afwachten daar ze nu in haar 'IB diploma' jaren zit. ook voor ons is dit allemaal nieuw en spannend.

Hier op ISWA en op de meeste internationale scholen wordt het IB oftewel het Internationaal Baccalaureaat aangeboden. Het is een tweejarige cursus in de twee laatste jaren van de humaniora, hier jaar 11&12, vergelijkbaar met het vijfde en zesde middelbaar in België.
Veel mensen vragen zich af of het diploma van onze kinderen in het buitenland wel goed genoeg is om later verder te studeren en of het wel 'geldt' eenmaal terug in België.


Wel, dit IB diploma voldoet aan alle eisen.
Deze cursus is overal ter wereld hetzelfde, maar wordt niet op elke school aangeboden, daarom is het voor ons belangrijk dat we steeds een school uitkiezen die dit soort diploma aanbiedt. Het is vooral belangrijk om verder te studeren, de meeste universiteiten erkennen dit diploma. Omdat Charlotte en Cedric nooit in België naar school geweest zijn wordt op deze manier hun diploma toch wel erkent en kunnen ze er verder alle richtingen mee uit.

Om het even in de woorden van de website te formuleren:
Deze vorm van onderwijs is opgericht in 1968 vanuit de gedachte dat het interessant zou zijn voor kinderen van kosmopolitische ouders om in verschillende scholen in andere landen steeds een vast soort onderwijs te hebben, dat ze overal ter wereld zonder problemen kunnen verder zetten. Het is erop gericht leerlingen tot wereldburgers op te leiden in deze snel veranderende maatschappij, waarbij een mondiaal en intercultureel begrip centraal staan. Via verschillende zienswijze wil men de student kritisch laten nadenken over hedendaagse thema's.


In de laatste twee jaren dus, stellen de studenten naargelang hun capaciteiten,( high of standard level) een pakket samen, waarbij ze zes academische vakken kiezen( 3HL en 3SL) en nog drie aanvullende modules moeten volgen. Deze keuzes heeft Charlotte vorig jaar samen met ons en de IB coördinator gekozen. Haar vakken zijn:

Groep 1: Moedertaal Engels HL( high level)
Groep 2: Tweede taal Frans SL (standard level)
Groep 3: Individu en Maatschappij Economie HL
Groep 4: Experimentele Wetenschappen Biologie HL en Fysica SL
Groep 5: Wiskunde en Computerwetenschappen Maths SL
Groep 6: Kunsten


Zoals jullie kunnen zien heeft Charlotte niet gekozen voor groep 6, in de plaats daarvan heeft ze voor twee wetenschappelijke vakken gekozen, biologie en fysica, dat kan. Ze heeft nochtans erg getwijfeld, maar dacht dat ze meer zou zijn met twee science vakken.
Wat ook misschien een beetje raar is dat haar moedertaal Engels is, maar aangezien ze haar hele schoolloopbaan al in het Engels heeft gestudeerd kan dit ook niet anders. Als tweede taal zou eventueel wel Nederlands een mogelijkheid zijn geweest, maar spijtig genoeg biedt onze school dit niet aan. Ze volgt wel weer Nederlandse les eenmaal  per week na schooltijd, maar later meer daarover.

Naast haar academische vakken zijn ze ook verplicht om nog drie aanvullende modules te volgen:

1) Theory of Knowledge (TOK): Het doel van TOK is het bevorderen van kritische vaardigheden. Dit gebeurt door de studenten bewust te maken van de subjectiviteit van kennis en de ideologische (voor)oordelen die onderdeel uitmaken van die kennis. Het moedigt tevens studenten aan andere culturele perspectieven te waarderen. Haar groep bestaat uit 13 leerlingen met 9 verschillende nationaliteiten en culturen.

2) Creativity, Action and Service (CAS): Hier leren studenten hun inzet en talenten te delen met anderen, bv door deelname aan theater-of muziekvoorstellingen, sport en activiteiten die dienstbaar zijn aan de gemeenschap,maw vrijwilligerswerk, zoals bv haar werk voor Perth Glory, redder zijn en binnenkort haar servicetrip naar Cambodia, waar ze gaat meewerken in een tehuis voor kinderen, door oa engelse les te geven. Het is de bedoeling dat ze over die twee jaar genoeg uren (150) verzamelen. Je kan al haar activiteiten volgen op haar portfolio
3) Extended Essay: Een laatste vereiste is het schrijven van een scriptie van 4000 woorden, op het einde van de maand moet er een onderwerp gekozen worden, hiervoor krijgen ze anderhalf jaar de tijd. Deze wordt op regelmatige tijdstippen gecontroleerd door de IB coördinator.


Alle examens worden afgelegd in onze school, maar worden door externe IB examinatoren elders in de wereld nagekeken en beoordeeld. Het puntensysteem verschilt heel erg van wat we normaal gewoon zijn, geen A,B of C's meer.
In totaal kunnen er 45 punten met het IB diploma behaald worden:
Elk academisch vak heeft een score van minimum 1 tot maximaal 7 punten, in totaal dus max 42 punten.
De aanvullende modules TOK en Extended Essay zijn samen ook nog eens 3 punten waard.

Met 24 punten ben je geslaagd, tenminste als je je voldoende hebt bewezen tijdens CAS.
Een score van meer dan 40 geeft toegang tot topuniversiteiten.
Voorlopig staan de neuzen nog altijd op België gericht en moeten we volgende vakantie eens langsgaan bij verschillende universiteiten en vragen naar hun toelatingsvoorwaarden, veel hangt natuurlijk ook af welke richting je uitgaat, voorlopig heeft Charlotte nog geen idee. Wel is zeker dat er de komende twee jaar hard zal gewerkt moeten worden!

Toen ik hier jaren geleden voor het eerst over hoorde van vrienden,waarvan de kinderen al in IB zaten, was dit best ingewikkeld allemaal, nu zitten we er zelf midden in, heel interessant allemaal als je het eenmaal doorhebt:-)
Het is best een pittig cursus die veel organisatie, planning en werk vraagt, maar zeker een unieke ervaring.
De meeste informatie heb ik van het internet gehaald en tijdens infoavonden op school.

Bronnen:
IB Diploma

http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/332/documenten/internationale_leerwegen_en_het_internationale_baccalaureaat.pdf1 opmerking:

  1. Wat werken onze kinderen toch hard op hun internationale scholen... en daarnaast nog extra lessen zoals bv Nederlands. Chique hoor, Charlotte! Succes!

    BeantwoordenVerwijderen